Bezpečnosť ArginMaxu

Klinické štúdie výživových doplnkov ArginMax prevedené americkými lekármi z University of Hawaii v roku1998 preukázali nie len účinok produktu u sledovaného vzorku mužov a žien, ale tiež potvrdilo bezpečnosť prípravku k ľudskému organizmu.

ArginMax pre mužov
V priebehu klinických štúdií neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky ako bolesti hlavy, nevoľnosť, zvracanie, poruchy vedomia, výkyvy krvného tlaku, závratov alebo iné nepriaznivé účinky. Tým sa potvrdila bezpečnosť a účinnosť prípravku ArginMax pre mužov.

ArginMax pre ženy
V priebehu klinických štúdií neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky v zmenách krvného tlaku, žiadne sťažnosti na bolesti hlavy, zvracanie, gastrointestinálne problémy alebo akékoľvek kardiovaskulárne komplikácie. V jednotlivých vekových skupinách neboli zaznamenané žiadne signifikantné rozdiely v účinku preparátu.

Bezplatná infolinka: 0800 132 890 Tieto stránky spravuje a za ich obsah je zodpovedná spoločnosť SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT. Simply You Slovakia s.r.o.