Muži žiarlia inak ako ženy

Žiarlivosť, ktorú označil William Shakespeare za zelenookú príšeru, dokáže pekne skomplikovať život jedincov opačného pohlavia. Jej vznik a vývoj preto podrobili starostlivému vedeckému skúmaniu psychológovia z univerzity v nemeckom Bielfelde, ktorí dospeli k záveru, že u mužov sa vychádza z úplne iného základu ako u žien.
Testovanie v troch na sebe naväzujúcich experimentoch sa každý raz zúčastnilo medzi 121 až 206 pokusnými osobami. Mali mimo iné za úlohu stlačiť tlačítko zodpovedajúce ich okamžitému emocionálnemu rozpoloženiu pri sledovaní ponúkaných variant nevier. Pri citovej nevere víťazilo u žien na plnej čiare označenie „neznesiteľná“, u mužov bol na prvom mieste pohlavný styk s iným partnerom.
Vedci dospeli k záveru, že chápanie nevery a s tým súvisiaca žiarlivosť majú korene v rannom štádiu vývoja ľudstva, v ktorom sa rozdeľovali role jednotlivých pohlaví a pretrvávajú v podstate v nezmenenej podobe dodnes. Dá sa to zdôvodniť tým, že reprodukčná schopnosť ženy v tejto dobe nebola nijako ohrozená neverou iného partnera. Jeho styky s inou príslušníčkou toho istého pohlavia jej mohli byť preto úplne ukradnuté. Podľa jeho názoru sa situácia zhoršila vo chvíli, keď sa muž od nej a potomkov citovo odpútal a prestal sa o ne starať. Jeho nezáujem mohol mať za následok aj smrť celej zavrhnutej komunity. A tento podvedomý strach prežíva aj u dnešných žien, ktoré sa najviac obávajú toho, že sa ich partner začne emocionálne angažovať inde a na túto možnosť reagujú zvýšenou žiarlivosťou. Mužom k ich prebudeniu väčšinou stačí len podozrenie, že sa ich družka intímne stýka s iným mužom. Dôkazy, ktoré by tomu nasvedčovali, sú v podstate podružné. Aj tieto pocity majú prapôvod v minulosti ľudského rodu.
Otec si nemohol byť nikdy istý, či deti, o ktoré sa stará, sú skutočne jeho. Obával sa, že úsilie a energia, ktoré do nich investuje, vlastne môže premrhať na potomkoch splodených iným členom spoločenstva. A preto začal starostlivo dbať o to, aby sa jeho družka dôverne nezbližovala s ďalšími mužmi.

Bezplatná infolinka: 0800 132 890 Tieto stránky spravuje a za ich obsah je zodpovedná spoločnosť SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT. Simply You Slovakia s.r.o.